Gjöld

Umsóknargjöld eru ekki endurgreidd.

Ekki er tekið við greiðslum með kreditkortum. 

Einkaleyfastofan innheimtir gjöld samkvæmt ákvæðum reglugerðar sem settar eru á grundvelli laga um hugverkaréttindi á sviði iðnaðar og önnur hliðstæð þjónustugjöld. Núgildandi gjaldskrá er samkvæmt reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. nr. 818/2016, með síðari breytingum sem tók gildi þann 1. janúar 2017. Við gerð reikninga og greiðsluseðla notast Einkaleyfastofan við innheimtukerfi ríkisins, TBR. 

Gjaldskrá

Einkaleyfi Krónur
Gjald fyrir umsókn um einkaleyfi eða yfirfærða alþjóðlega einka­leyfis­umsókn:  
   - umsóknargjald:   64.400
   - viðbótargjald fyrir hverja einkaleyfiskröfu umfram tíu:     4.100
Gjald skv. 36. og 37. gr. ell.:   55.200
Viðbótargjald vegna viðbótarfrests til að leggja inn tilskilda þýðingu vegna yfirfærðrar umsóknar:   17.300
Umsýslugjald fyrir milligöngu varðandi nýnæmisrannsókn hjá alþjóðlega viðurkenndri stofnun:     7.500
Útgáfugjald skv. 1. mgr. 19. gr. ell.:  
   - útgáfugjald fyrir fyrstu 40 blaðsíður einkaleyfisskjals (lýsing, einkaleyfiskröfur, teikningar og ágrip):   27.600
   - viðbótargjald fyrir hverja síðu umfram 40:     1.200
   - viðbótargjald fyrir hverja einkaleyfiskröfu sem bætt er við þær sem greitt var fyrir eftir innlagningu umsóknar:     4.100
Gjald fyrir endurútgáfu einkaleyfis:   27.600
Beiðni um takmörkun á verndarsviði einkaleyfis skv. 40. gr. a í ell.:   27.600
Evrópsk einkaleyfi, svo sem staðfesting einkaleyfis, endurútgáfa eða útgáfa leiðréttrar þýðingar:   31.100
Árgjöld fyrir einkaleyfisumsóknir og einkaleyfi:  
1. gjaldár   11.000 11. gjaldár   25.300
2. gjaldár   11.000 12. gjaldár   27.600
3. gjaldár   11.000 13. gjaldár   30.500
4. gjaldár  12.700 14. gjaldár   34.500
5. gjaldár  13.800 15. gjaldár   38.600
6. gjaldár  15.000 16. gjaldár   42.600
7. gjaldár  16.700 17. gjaldár   47.800
8. gjaldár  18.400 18. gjaldár   52.400
9. gjaldár  20.700 19. gjaldár   57.500
10. gjaldár  23.000 20. gjaldár   63.300
Árgjald fyrir 11.–15. ár einkaleyfis sem veitt var í samræmi við eldri lög: 132.500
Árgjald, sem greitt er innan sex mánaða frá gjalddaga skal hækka um 20%.  
Viðbótarvottorð:  
   - umsóknargjald:   64.400
   - árgjald fyrir hvert byrjað gjaldár viðbótarvottorðs:   63.300
Árgjald skv. 2. tl. 1. mgr., sem greitt er innan sex mánaða frá gjalddaga, hækkar um 20%.  
   
Ýmis gjöld:  
Umsýslugjald fyrir móttöku og meðhöndlun alþjóðlegrar einkaleyfisumsóknar:   17.300
Gjald fyrir beiðni um endurupptöku:   11.000
Gjald fyrir meðhöndlun beiðni um endurveitingu réttinda til einka­leyfis:   41.400
Gjald fyrir beiðni um innfærslu upplýsinga um aðilaskipti, nytjaleyfi eða veðsetningu:     6.900
Gjald fyrir beiðni um aðrar innfærslur í málaskrá, s.s. breyting nafni eða heimilisfangi umsækjanda eða breytingar varðandi umboðsmann:     3.500
Gjald fyrir leiðréttingu á kröfum einkaleyfis og endurútgáfu: 27.600
Gjald fyrir framlengingu á viðbótarvottorði: 47.800
Gjald fyrir tilkynningu um andmæli gegn einkaleyfi 41.400
Samtalsleit 27.600
Rafrænt afrit af umsókn eða af veittu einkaleyfi eða öðrum skjölum úr skjalavistunarkerfi:     1.200
Staðfest afrit af skjölum skv. 6. tl. eða útgáfa forgangsréttarskjals:     4.600
Útprentun eða ljósritun gagna, hver síða í stærðinni A4:        200
Fyrir þjónustu, sem verður ekki heimfærð undir einingarverð reglugerðarinnar, svo sem umfangsmikla leit, athuganir, úrvinnslu eða tölvuútskriftir, greiðist tímagjald:     6.900