Hvaða staðlar eiga við?

Faggildingaráætlun fjallar um faggildingu á tilteknu fagsviði. Faggilding er mat á hæfni til að vinna tiltekin verk og það sem skilgreinir faggildingaráætlun er staðallinn sem hæfnismatið miðast við ásamt sérkröfum fyrir fagsviðið sem um ræðir. Sérkröfur á tilteknu fagsviði koma fram í lögum, reglugerðum, stöðlum og öðrum kröfuskjölum.

Staðlar sem fjalla um samræmismat eru:

ÍST EN ISO/IEC 17020       Samræmismat - Almenn viðmið um rekstur ýmiss konar stofnana sem annast skoðanir

ÍST EN ISO/IEC 17021-1    Samræmismat – Kröfur til stofnana sem annast úttektir og vottun stjórnunarkerfa - Hluti 1: Kröfur

ÍST EN ISO/IEC 17024       Samræmismat – Almennar kröfur til stofnana sem annast vottun fagfólks

ÍST EN ISO/IEC 17025       Almennar kröfur varðandi hæfni prófunar- og kvörðunarstofa               

ÍST EN ISO/IEC 17065       Samræmismat – Kröfur til aðila sem votta vörur, ferli og þjónustu                   

ÍST EN ISO 15189               Lækningarannsóknastofur – Kröfur um gæði og hæfni

 

ISAC / Faggildingarsvið Einkaleyfastofunnar starfar eftir staðlinum ÍST EN ISO/IEC 17011 Samræmismat - Almennar kröfur vegna faggildingarstofa sem faggilda samræmismatsstofur.