Alþjóðleg skráning vörumerkja

Vörumerki sem skráð eru hjá Einkaleyfastofunni er einungis vernduð á Íslandi. Ef markaðssetning er fyrirhuguð erlendis, er mikilvægt að skrá merkið einnig í öðrum löndum. Alþjóðleg umsókn verður þó að byggja á íslenskri grunnumsókn sem síðar verður skráð eða skráningu hér á landi. Umsækjandi verður því að leggja inn umsókn um skráningu hér á landi, hjá Einkaleyfastofunni, áður eða um leið og alþjóðleg umsókn er lögð inn. Hafi verið sótt um vörumerki hér á landi er hægt innan 6 mánaða frá umsóknardegi að leggja inn umsókn sama efnis í öðru ríki og krefjast forgangsréttar frá upphaflegu umsókninni. Seinni umsóknin telst þá lögð inn sama dag og sú fyrsta. Engin tími tapast þ.a.l. ef byrjað er með íslenska grunnumsókn og fyrstu viðbrögð könnuð við henni áður en umsóknarferli erlendis er hafið.                

Umsókn

Í umsókn um alþjóðlega skráningu merkis þarf að koma fram í hvaða ríkjum skráningar er óskað. Hægt er að vernda merkið í öllum aðildarríkjum Madrid-bókunarinnar. Aðildarríkin eru nú vel yfir 95 að tölu, þ.á m. Evrópusambandið, Kína og Bandaríkin. Greitt er tiltekið gjald fyrir hvert tilnefnt land, en ákvörðun um skráningarhæfi merkisins er tekin í hverju landi fyrir sig.

Umsóknin þarf að vera á ensku og á sérstöku eyðublaði (MM2) sem nálgast má á heimasíðu Alþjóðahugverkastofnunarinnar (WIPO).

TMclass - íslenskt viðmót (EUIPO) - TMclass er kerfi sem gerir notendum mögulegt að leita að, flokka og þýða tilgreiningar/hugtök vöru- og þjónustuflokka vörumerkja á 31 tungumáli, þ.á.m. íslensku.

Leiðbeiningar við útfyllingu umsóknareyðublaðs (MM2)

Ef Bandaríkin eru tilnefnd í umsókn um alþjóðlega skráningu vörumerkis þar að fylla út sérstakt eyðublað (MM18) sem finna má hér.

Leiðbeiningar á ensku.

Gjöld

Umsýslugjald greiðist til Einkaleyfastofunnar í samræmi við gjaldskrá, en önnur gjöld vegna umsóknarinnar greiðast beint til WIPO. 

Gjaldskrá WIPO

Á heimasíðu WIPO er að finna reiknivél, þar sem hægt er að reikna út tilskilin gjöld.

Leiðbeingar vegna reiknivélar, by Vörumerki

Vinsamlegast athugið

Borið hefur á því að eigendur alþjóðlegra skráninga hafi fengið send bréf frá erlendum samtökum og stofnunum þar sem þeim er boðið að skrá merki sín í, að því er virðist, opinberum tíðindum gegn greiðslu. Einkaleyfastofan vekur athygli á því að slík birting hefur engin lagaleg áhrif á vernd merkjanna og er því óþörf. Gjöld vegna alþjóðlegra skráninga greiðast eingöngu til WIPO. Frekari upplýsingar um falskar rukkanir má finna hér.

Gildistími skráningar

Alþjóðleg skráning gildir í 10 ár. Að þeim tíma liðnum er hægt að endurnýja skráninguna til 10 ára í senn, eins oft og eigandi þess óskar. Hægt er að endurnýja skráningar rafrænt á vef WIPO, slóðina má finna hér.